Voor cliënten

Hoe gaat een psychologisch onderzoek in zijn werk? 

In de diagnostiekfase wordt uitgegaan van gestandaardiseerde tests en gestructureerde interviewtechnieken. Hierbij voldoen wij aan de algemene standaard voor tests en testgebruik van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP).

Bij een begaafdheidsonderzoek van een kind of volwassene wordt van tevoren een vragenlijst opgestuurd waarin allerhande voor het onderzoek relevante informatie wordt gevraagd, zoals bijvoorbeeld het verloop van de vroege ontwikkeling, hoe het op school gaat en dergelijke.

Dan volgt een intakegesprek. Voor het testen wordt gebruik gemaakt van door de Commissie COTAN betrouwbaar bevonden intelligentietests. Voor volwassenen en kinderen van 16 jaar en ouder wordt de WAIS-IV (Wechsler Adult Intelligence Scale - Fourth edition Nederlandse versie) gebruikt. Bij kinderen van zes jaar en ouder zal meestal de WISC-III (Wechsler Intelligence Scale for Children - Third edition Nederlandse versie) worden afgenomen. Bij jongere kinderen en kinderen die voor een second-opinion komen, wordt gekozen voor de RAKIT-2 (Revisie van de Amsterdamse Kinder Intelligentie Test 2). Voor slechthorenden en mensen die moeite hebben met de Nederlandse taal gebruiken we de SON 6-40. Dit is een non-verbale test, dus bij deze test worden geen woorden gebruikt.

Bij vragen naar andere problematiek zoals bijvoorbeeld dyslexie, autismespectrumstoornissen of aandachtsstoornissen wordt begonnen met een intakegesprek waarin de feitelijke onderzoeksvraag wordt geformuleerd. Op basis van deze vraag kiezen wij het bijbehorende onderzoek en nemen we dit af.

Op de diagnostiek volgt natuurlijk een behandeladvies op maat, toegesneden op de ontwikkelingsfase van het kind of de volwassene en de specifieke (inter-)persoonlijke omstandigheden. In het geval van (hoog)begaafdheidsproblematiek is het meestal voldoende om enkele specifieke adviezen te geven naar de ouders en de school toe of aan de volwassene zelf. Voor complexere problemen, co-morbiditeit en structurele gedragsproblemen bieden wij ook therapeutische begeleiding. In de begeleiding van jonge kinderen wordt gebruik gemaakt van speltherapie. Bij oudere kinderen, adolescenten en volwassenen behandelen we volgens de reguliere eerstelijnspsychologie. Maar afhankelijk van de persoonlijke omstandigheden en de aard van de problemen is verwijzing naar hulpverlening op andere grondslag altijd mogelijk.

Voor meer informatie over psychodiagnostiek en eerstelijnspsychologie bij kinderen kunt u hier kijken.