Hoe werkt het?

Als kinder- en jong-volwassenenpsycholoog bied ik begeleiding en geef ik inzicht in de vragen en problemen waar mensen mee worstelen. Ik geef dus psychologische begeleiding en ik voer onderzoeken uit.

Zo onderzoek ik bijvoorbeeld hoogbegaafdheid bij kinderen, geef inzicht in de reden waarom kinderen zich soms niet op de juiste manier gedragen en stuur waar nodig ook bij.

 

Onderzoeken

Als je voor een onderzoek bij me komt, dan is dat op één van de onderstaande gebieden. Alle onderzoeken voer ik desgewenst ook bij volwassenen uit.

Onderzoek naar leerproblemen

 • Dyscalculie: Om te bepalen of je problemen hebt met rekenen en/of wiskunde
 • Dyslexie: Om te onderzoeken of je moeite hebt met lezen en/of schrijven
 • NLD: Om te bekijken of je op een ander vlak leerproblemen hebt, bijvoorbeeld met sport (motorische vaardigheden)

Onderzoek naar ontwikkelings- en waarnemingsproblemen

 • Hoogbegaafdheid: In dit onderzoek kijken we of je beter dan gemiddeld kunt leren, waardoor school je te weinig uitdagingen biedt
 • Autisme: Om te bekijken of je valt binnen het spectrum van autisme, dus of je meer dan gemiddeld moeite hebt met sociale interactie en communicatie en of je te maken hebt met steeds terugkerend gedrag.
 • Hoog-sensitief: Om te onderzoeken of zintuigindrukken sterker binnenkomen dan gemiddeld.
 • AD(H)D: Om te bepalen of je hyperactief of bovenmatig impulsief bent en/of heel veel moeite hebt met je aandacht ergens bij te houden.

 

Psychologische begeleiding

Bij het opgroeien heb je niet alles zelf in de hand. Je favoriete opa kan overlijden of je vindt het niet meer leuk op school waardoor je school telkens meer ontloopt. Dan is het fijn om daar met iemand over te kunnen praten die je helpt met het ordenen van je gedachten.

Ik bied psychologische begeleiding op ondermeer de volgende gebieden:

 • Traumaverwerking: Als je iets heel naars hebt meegemaakt en niet goed weet hoe je dat een plek moet geven
 • Socratisch motiveren: Wanneer je veel moeite hebt met om ook echt iets te gaan doen, terwijl je het wel wil, of juist heel veel tegenzin hebt
 • Schoolvermijding: Soms zijn er redenen waarom je niet graag naar school gaat. Of wellicht weet je zelf niet waarom.
 • Onderpresteren: Wanneer de makkelijke opgaven je te weinig interesseren en je pas gaat opletten als het moeilijker wordt
 • Rouwverwerking: Wanneer je heel veel moeite hebt met het verlies van iemand van wie je houdt
 • Pubertijdsproblemen: Wanneer je je eigen plek in de samenleving niet kunt vinden en door anderen als te jong of te volwassen wordt beschouwd

 

Aanmelding

Als je je wil aanmelden bij me voor een onderzoek of voor psychologische begeleiding, dan kun je me bellen, een mail sturen of het formulier invullen. Let wel even op: Ik heb je naam, adres en telefoonnummer nodig om te kunnen reageren. Ook wil ik graag een omschrijving van je klacht of vraag.

 

Wachtlijst

Ik heb geen wachtlijst. Als je belt voor een afspraak kun je bijna altijd binnen 1 tot 2 weken al terecht.

 

Kosten en vergoedingen

Tarieven

Voor 'Niet Vergoede Zorg' geldt een tarief van Eur 85,00 per uur:

 • voor een consult van 50 contactminuten wordt 1 uur in rekening gebracht in verband met administratietijd,
 • voor een intelligentietest wordt 5 uur in rekening gebracht, dit is inclusief het schriftelijk verslag,
 • bij een "no show", dat wil zeggen afwezigheid zonder voorafgaand bericht, wordt 1 uur in rekening gebracht.

Bij behandeling aan huis en buiten de normale werktijden reken ik bijkomende kosten, tenzij anders overeengekomen:

 • bij een huisbezoek worden de reistijd en vervoerskosten in rekening gebracht,
 • 's avonds en in het weekend wordt 50% toeslag per consult in rekening gebracht.

 

Vergoedingen

Psychologische behandeling en onderzoek voor mensen vanaf 18 jaar worden sinds 1 januari 2014 weer helemaal vanuit de basis ziektekosten verzekering vergoed als er een verwijsbrief van de huisarts is, en als in de verwijzing sprake is van het vermoeden van een DSM-stoornis. Hou wel rekening met het wettelijk eigen risico.

Voor de volledigheid: Ik heb contracten met alle grote zorgverzekeraars. Weet je niet zeker of jouw zorgverzekeraar hier ook bij hoort? Bel dan vooral even.

Ben je jonger dan 18 jaar? Dan worden de kosten vergoed als je in de regio Haaglanden (H10) of de regio Holland Rijnland woont. Hier geldt geen eigen risico voor. Woon je ergens anders? Dan worden de kosten helaas niet vergoed.

Holland Rijnland omvat de volgende gemeenten:
Leiden, Oegstgeest, Leiderdorp, Zoeterwoude, Katwijk, Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom, Noordwijkerhout, Kaag en Braassem, Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop.
Zie voor meer informatie over vergoedingen de website van Servicepunt 71.

Haaglanden (H10) omvat de volgende gemeenten:
Den Haag, Delft, Midden-Delfland, Leidschendam-Voorburg, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Voorschoten, Wassenaar, Westland en Zoetermeer.
Zie voor meer informatie over vergoedingen de website van H10 Inkoop.

Wat niet vergoed wordt:

 • een losse intelligentietest (bijvoorbeeld bij het vermoeden van hoogbegaafdheid, wat bovendien geen DSM stoornis is),
 • de behandeling van aanpassingsstoornissen en problemen die niet in de DSM staan,
 • meerjarige begeleiding van chronische psychische klachten,
 • coaching.

 

De spelregels en kleine lettertjes

Als psycholoog hou ik me aan een aantal regels. Dit zijn zowel gedragsregels als verplichtingen waar ik aan voldoe. Bij deze regels moet je denken aan zaken als:

 • Alles dat we met elkaar bespreken blijft onder ons en zal ik niet met anderen delen, tenzij je me daartoe toestemming geeft
 • Ik bewaar alle dossiers 15 jaar, tenzij je me expliciet de opdracht geeft om het dossier te vernietigen
 • Als je jonger dan 12 jaar bent, dan is mijn nabespreking altijd met je ouders erbij. Als je 12 of ouder bent, ben je er zelf ook altijd bij. Als je 16 of ouder bent, dan mogen je ouders erbij zijn, maar alleen als jij dat wil
 • Als je bij me gekomen bent via een verwijzing, zal ik je komst ook terugkoppelen aan de verwijzer en zal ik hem ook op de hooge brengen van mijn eindconclusie, tenzij je dat niet wil. 

Alle kleine lettertjes kun je hier lezen; ik raad je aan om dat ook een keer te doen.