Voor scholen

Michiel Schillhorn test en begeleidt sinds 1994 hoogbegaafde leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs. Daarnaast is hij ingeschreven in het register van dyslexie-specialisten en in het register van dyscalculie-specialisten. Hij heeft veel ervaring met gedragsproblemen zoals ADHD, ODD en CD, autismespectrum-stoornissen en is met name gespecialiseerd in comorbiditeit. Dat wil zeggen wanneer er bij een leerling meer dan één van deze problemen speelt. Hierin adviseert hij intern begeleiders, leerkrachten en remedial teachers.

Heeft u vragen of opmerkingen voor Michiel? Neem dan gerust contact met hem op.